søndag 6. november 2011

dag med håp

alleh

angsten skal vendes til varende glede
smerten skal finne så salig en fred
armod bli kledd i det rikeste klede
styrke skal komme i svakhetens sted
sorgen forgå
gleden bestå
himlen kan ene alt dette formå

thomas kingo

allehelgensdag med trøst og håp