onsdag 1. august 2012

entree libre to my heart..

montmartre

kom och vaka med mig i natten
medan tiden en stund är still
kom och tala med mig i tysta timmar
om tankar som för dig vill..

vi kunde språka om livet
om alla våra små och stora besvär
känna oss lite sorgsna och kloka
och komma fram till att vi faktiskt är..

för du förstår, kunde du säga,
vi små människor är tidens trälar
under dess lag är vi bundna att dö
och under ålderns tunga ok vi krälar..

maria choi..

1 kommentarer:

cheap wall art sa...

Thanks for the insight!