lørdag 8. desember 2012

fartshumper..

tautra3

trafikk er stikkordet..eller fart kanskje..
eller det å bremse opp
eller..bremse ned..ikke opp
finne et annet tempo..
det er det jeg vil fram til

fartshumper på livets vei..
noen ganger føles fartshumpene høyere enn det som er standardkravene fra veitilsynet..

godt bremsene virker

0 kommentarer: